Representative Office

6th Floor, Thanh Do Building, 14-16 Binh Loi St, 13 Ward, Binh Thanh Dist, HCM City
(+84) 28 3355 3133
 (+84)  28 3355 3136
www.komix.vn

Factory

 No.234, DT 744 St, Dong Soi Hamlet, An Tay Commune, Ben Cat Dist, Binh Duong Province
 (+84) 274 3578 313
(+84) 274 3578 445
komix@komix.vn

KOMIX USM(DÙNG BÓN LÓT, BÓN BỔ SUNG CHO CÁC LOẠI CÂY TRỒNG)

Code: RM006
Price: 0 VND

Use :

THÀNH PHẦN:

CHC:15%   Độ ẩm: 30%  

VSV cố định đạm(Azotobacter sp.): 1 x 106 CFU/g.

VSV phân giải Xen-lu-lô Trichoderma sp: 1 x 106 CFU/g.

 

TÁC DỤNG:

  • Cung cấp cho đất chất hữu cơ từ nguồn tự nhiên (phân chuồng, than bùn) đã qua xử lý vi sinh vật để cải tạo, tăng độ phì nhiêu cho đất.
  • Cung  cấp đầy đủ các nguyên tố vi lượng cho cây trồng.
  •  Bổ sung vào đất các chủng loại vi sinh vật hữu ích như: vi sinh vật phân giải lân, vi sinh vật cố định đạm, vi sinh vật phân giải cellulose, đặc biệt là các vi sinh vật quang dưỡng, làm tăng khả năng quang hợp của cây.
  • An toàn cho môi trường và người sử dụng.

CÁCH SỬ DỤNG:

  • Dùng bón lót hoặc bổ sung thay thế phân chuồng.
  • Đối với các loại rau, đậu: 300-500 kg/1000m2.
  • Đối với cây ngắn ngày (lúa, bắp): 200-300 kg/1000m2.
  • Đối với cây dài ngày (cây ăn trái, cà phê, cao su, chè, tiêu…) 3-5 kg/gốc.

Nếu bón thúc thì phải bón kèm với các loại phân hóa học khác như : Ure, lân, kali…

Representative Office

6th Floor, Thanh Do Building, 14-16 Binh Loi St, 13 Ward,
Binh Thanh Dist, HCM City

Tel: (+84) 28 3553 3133  - Fax: (+84) 28 3553 3136

Website: www.komix.vn hoặc www.thiensinh.com

Online: 1
-
Visits: 1338840

Factory center

No.234, DT 744 St, Dong Soi Hamlet, An Tay Commune, Ben Cat Dist, Binh Duong Province

Tel: (+84) 274 3578 313 - Fax:  (+84) 274 3578 445

Email: komix@komix.vn hoặc www.thiensinh.com

© 2012 Komix Thien Sinh Co Ltd. Web designed by Vipcom